Water Saving Systems WAGNER    Water Saving Systems WAGNER
Wersja Polska   
Oferta

Wodooszczędne natryski i końcówki na krany
  • Oszczędność urządzeń polega na tym, że w jednostce czasu zużywają mniej wody.
  • Urządzenia nie powodują obniżenia komfortu.
  • Normalny prysznic zużywa ok. 20 litrów na minutę, oszczędny tylko 8 litrów na minutę
  • Gdy prysznic trwa 5 minut to oszczędzamy ( 20 - 8 ) x 5 = 60 litrów
WARUNKI GWARANCJI.
  1. Na niezawodne działanie sprzedanych urządzeń gwarant Systemy Wodooszczędne Wagner udziela trzy letniej gwarancji.
  2. W przypadku wadliwego działania urządzeń w okresie gwarancyjnym, gwarant zobowiązuje się do ich naprawy lub w razie niemożności naprawy wymiany na urządzenie sprawne technicznie w okresie 14 dni od otrzymania wadliwie działającego urządzenia.
  3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem, celowe zniszczenie, wandalizm.
© 2004 Systemy Wodooszczędne Wagner